17

نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: مشکی-نارنجی

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی و سطح رنگی روی جاکلیدی

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.