16

نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: نارنجی

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی. پشت کار بصورت کامل به رنگ طوسی و سطح روی جاکلیدی بصورت نواری رنگ شده است.

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.