200

نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: صورتی

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی و سطح تزیین شده رنگی.

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.