666

نـوع: جاکلیدی
رنگ بدنه: بنفش

- ساخته شده از استیل مقاوم 

- دارای حلقه مستحکم جهت اتصال کلید 

- جاکلیدی با ساختار فلزی و سطح و مقاطع جانبی رنگی.

- امکان حکاکی لیزر روی سطوح جاکلیدی وجود دارد.